Zegening van kerstkribbes

12 december 2023

Het is een mooie gewoonte om beeldjes van het Jezuskind uit de eigen kerststal te laten zegenen. Dat kan in de Antoniuskathedraal op de vierde zondag van de advent, zondag 24 december. Neem van thuis je eigen kerstkribbe mee naar de H. Mis van 10.30 uur en laat hem aan het einde van de viering zegenen.

Dit jaar is het 800 jaar geleden dat de kerststal door de heilige Franciscus werd ‘uitgevonden’. Hij wilde zo de menswording van God aanschouwelijk maken en de nederige komst op aarde als God-met-ons invoelbaar maken. Als uitbeelding van het mysterie van de menswording brengt de kerstkribbe vreugde in het gezin, ondersteunt hij ons geloof en doet hij de hoop herleven.

We sluiten graag bij de viering van dit jubileum aan door de traditionele zegening van de kerstkribbe op de vierde zondag van de advent.

Andere berichten