Synodale gesprekken

12 maart 2024

Drie jaar geleden gaf paus Franciscus het startsein voor een ‘synode over synodaliteit’ onder
de titel ‘Voor een Synodale Kerk. Gemeenschap, participatie, missie’. Bij de bisschoppensynode over synodaliteit, afgelopen oktober, kwam er een aantal punten naar voren waarover in de kerk nog verder nagedacht moet worden. In Breda vervolgen we de synodale weg daarom met een aantal gesprekken over deze punten.

Op maandag 18 maart zal er in het parochiecentrum van de Laurentiuskerk gesproken worden over ‘Ons gedoopt-zijn als basis voor ons kerk-zijn’. Op dinsdag 19 maart is er in de huiskamer van de kerk van Prinsenbeek een gesprek over het thema ‘Vorming in een missionaire kerk’. Tot slot wisselen we op woensdag 20 maart in de parochiezaal van de Michaelkerk onderling onze ideeën uit over ‘Deelname aan een verwelkomende kerk’. De opbrengst van deze bijeenkomsten zal de Nederlandse bisschoppenconferentie naar Rome sturen.

Bij elke ronde ben je van harte uitgenodigd om aan het synodale gesprek deel te nemen. De gesprekken beginnen steeds om 19.30 uur.

Andere berichten