ANBI

Als Parochie Breda Centrum zijn we erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status stelt ons in staat om ons werk in dienst van de geloofsgemeenschap en de bredere samenleving voort te zetten met de steun en betrokkenheid van onze gemeenschap.

Als ANBI voldoen we aan de wettelijke vereisten en transparantievoorwaarden die gelden voor instellingen met een algemeen nut. We zijn open en eerlijk over onze financiën, activiteiten en bestuur, zodat u vertrouwen kunt hebben in de manier waarop we middelen inzetten en onze doelen nastreven.

Je steun en donaties zijn van onschatbare waarde voor het voortbestaan en de groei van Parochie Breda Centrum. Dankzij jouw vrijgevigheid kunnen we onze geloofsgemeenschap ondersteunen, spirituele diensten en vieringen organiseren, diaconale activiteiten uitvoeren en ons inzetten voor het welzijn van anderen.

Als je een bijdrage wilt leveren aan Parochie Breda Centrum en onze missie wilt ondersteunen, kun je een donatie doen of meer informatie vinden over hoe je kunt bijdragen op onze donatiepagina. Je gift draagt bij aan het bevorderen van geloof, gemeenschap en dienstbaarheid binnen en buiten onze parochie.

We willen je bedanken voor je interesse en betrokkenheid bij Parochie Breda Centrum. Samen kunnen we blijven bouwen aan een bloeiende geloofsgemeenschap en een positieve impact hebben op het leven van velen.