Ik wil de ziekenzalving ontvangen

Wanneer je ernstig ziek bent en aan huis gebonden, in het ziekenhuis verblijft of een ingrijpende operatie moet ondergaan, wanneer het leven door ouderdom kwetsbaar is geworden, dan kun je vragen om de ziekenzalving. Het is een gebed waarin om Gods kracht en nabijheid vragen. De zieke zal tijdens dit gebed de handen worden opgelegd en worden gezalfd met de ziekenolie.

Is de situatie acuut, bel dan het noodnummer van de parochie: 06 29 47 42 59. We proberen dan zo snel mogelijk een afspraak te maken.

Is het minder acuut, neem dan contact op het het parochiesecretariaat. Je kunt overigens ook vragen om een bezoek door één van de pastores, zonder dat meteen de ziekenzalving gegeven wordt. De pastores maken graag een afspraak om je te bezoeken.