person's hand holding book page

Leerling van Jezus zijn

Iedere tweede woensdag van de maand komen we in de ochtend met een groep samen om uit de Bijbel te lezen. Zoals de leerlingen van Jezus toen, zo verzamelen wij ons nu rondom het Woord van Jezus. We luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft en spreken er met elkaar over. Iedereen is van harte welkom. Bijbelkennis is niet nodig. Er is altijd wat uitleg over de Bijbel. Belangrijker is echter het geloofsgesprek met elkaar.

De bijeenkomst begint om 9.30 uur met een kopje koffie en een moment van ontmoeting. Om 10.00 uur starten we de bijeenkomst. Rond 11.30 uur ronden we af. Wie wil kan nog even napraten. Ook is er de mogelijkheid om 12.00 uur naar de middagviering te gaan.

Seizoen 2023-2024

In 2023-2024 lezen wij uit de Handelingen van de Apostelen. We komen op de volgende dagen bij elkaar:

  • 13 september 2023
  • 11 oktober 2023
  • 8 november 2023
  • 13 december 2023
  • 10 januari 2024
  • 14 februari 2024
  • 13 maart 2024
  • 10 april 2024
  • 8 mei 2024
  • 12 juni 2024

Plaats: Parochiecentrum Sint Janstraat 8. Aanmelden is niet nodig. Kom gewoon! Van harte welkom!