Bisschop Karel Choennie in de kathedraal

28 januari 2024

Op zondag 28 januari was de bisschop van Paramaribo, mgr. Karel Choennie, hoofdcelebrant in de eucharistieviering in de Antoniuskathedraal. Bisschop Chiennie was in Nederland voor het symposium ‘Kerk en slavernij’, waarop hij afgelopen vrijdag een inspirerende lezing hield.

Pastoor Norbert Schnell refereerde in zijn homilie aan de ongemakkelijke realiteit van de slavernij. Die is weliswaar 150 jaar afgeschaft, maar heeft tot op de dag vandaag invloed op de levens van mensen met een andere huidskleur door onze zelfingenomen manier van denken. Deze ingebeelde superieuriteit, waarvan we ons niet altijd bewust zijn, vergeleek hij met het bezeten zijn door een boze geest waarvan we verlost moeten worden.

In zijn dankwoord legde bisschop Choennie uit, dat de katholieke kerk in Suriname een andere rol heeft gespeeld dan in andere delen van Zuid-Amerika, waar het geloof vaak met geweld werd opgelegd. In Suriname was de kerk aanvankelijk helemaal niet welkom en heeft er, bijvoorbeeld door het werk van de zalige Peerke Donders, juist barmhartigheid gebracht. Choennie hoopte dat Donders snel heilig verklaard zou worden; een gemeenschappelijke heilige voor Suriname en Breda.

De lezing van bisschop Choennie is binnenkort via de website van het bisdom Breda terug te kijken.

Andere berichten