white and pink flowers bouquet

Ik wil een kerkelijke uitvaart

Het overlijden van een familielid of iemand die je goed hebt gekend, is altijd ingrijpend. Goed afscheid nemen is dan belangrijk. De eerste contacten na het overlijden zijn meestal met een uitvaartondernemer. Daar kun je te kennen geven dat je graag een kerkelijke uitvaart wilt hebben. De uitvaartondernemer zal dan contact met ons opnemen en afspraken maken over waar het afscheid plaatsvindt en op welk tijdsstip. Via de uitvaartondernemer krijgen wij je contactgegevens door en nemen we contact op.

Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om direct met ons contact op te nemen. Gaat het om een sterfgeval, bel dan het noodnummer van de parochie: 06 29 47 42 59.

Is er geen sprake van een sterfgeval en wil je wat algemener spreken over wat er rond kerkelijke uitvaarten mogelijk is, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie.