Goede Week in de Catharinakerk

28 maart 2024

In de Catharinakerk zijn er tijdens de dagen van het paastriduüm gebedsvieringen. Deze vieringen nodigen uit om uitgebreider stil te staan bij het lijden, sterven en verrijzen van de Heer.

Op Witte Donderdag, 28 maart, is er om 8.00 uur de lezingendienst en het ochtendgebed met aansluitend aanbidding. De wake bij de Heer zal dit jaar in de Antoniuskathedraal zijn, aansluitend op de Avondmis van Witte Donderdag om 19.30 uur.

Op Goede Vrijdag, 29 maart, is er om 8.00 uur de lezingendienst en het ochtendgebed. Om 12.00 uur wordt de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid gebeden.

Op Stille Zaterdag is er om 8.00 uur de lezingendienst en het ochtendgebed. Om 12.00 uur wordt de rozenkrans Mater Doloris gebeden.

Op Tweede Paasdag, 1 april, is er na de eucharistieviering in de Catharinakerk om 10.30 uur koffie in de Begijnenzaal.

Gedurende het paasoctaaf zijn er geen gebedsmomenten in de Catharinakerk.

Andere berichten