Steunfonds

13 november 2023

De Stichting Steunfonds Antoniuskathedraal heeft zich ten doel gesteld, gelden in te zamelen om het herstel en de restauratie van de kathedraal te bevorderen en het voor de toekomst behouden van de H. Antoniuskathedraal als baken in de stad Breda.

Wat doet het Steunfonds?

De Parochie Breda-Centrum is eigenaar van het kerkgebouw. De overheid subsidieert restauratie en onderhoud van de kerk. Dit is echter nooit het volledige bedrag. Het budget van de parochie is ontoereikend om het eigen deel van de restauratie en het onderhoud van het gebouw te kunnen financieren. De Stichting Steunfonds Antoniuskerk helpt de parochie om de kerk voor volgende generaties veilig te stellen. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het betrekken van particulieren en bedrijven bij de H. Antoniuskathedraal en het werven van financiële middelen ten behoeve van de restauratie en het onderhoud.

Contactgegevens

Het Secretariaat van het Steunfonds is bereikbaar via de heer M.R.M. Dalinghaus, Kloosterplein 2B, 4811 GN Breda.
Telefoon: 06 536 038 58, email: info@dalinghaus.nl.
Je kunt ook contact opnemen met de voorzitter, de heer H. Mannaert via tel 06 487 704 46, email: henkmannaert@ziggo.nl.

Meer informatie over het steunfonds vind je op: http://www.steunfondsantoniuskathedraalbreda.nl/index.htm.

Andere financiën