Legaat en testament

13 november 2023

Het is zinvol om nu na te denken over wat er met je vermogen en bezit gaat gebeuren na je overlijden. Met een testament kun je daar bewust richting aan geven. Je legt daarin jouw wensen vast. Dat maakt het ook voor de nabestaanden makkelijker de zakelijke dingen na je overlijden goed te regelen. In een testament is het mogelijk om je familieleden, vrienden of kerk vermogen na te laten.

Een voorbeeld

Joke de Wit is al jaren weduwe en op leeftijd. Ze speelt al een tijdje met de vraag wat ze na haar dood met haar vermogen zal doen. Ze wil graag haar twee kinderen goed verzorgd achterlaten, maar ook iets aan een goed doel schenken. Na een gesprek met de notaris hakt ze de knoop door en laat haar testament aanpassen. 10% van haar vermogen schenkt ze aan de parochie. De overige 90%, een flink bedrag, is bestemd voor haar twee kinderen.

Naar de notaris

De notaris kan je voorlichten over de gang van zaken rondom het opstellen van een testament of over het doen van een periodieke schenking.
Hij zal in het gesprek uitleg geven over legaten en erfstellingen. Besproken wordt ook wat er naar schatting aan belasting betaald moet worden (successierechten). Als je geld nalaat aan een goed doel, berekent de belasting een ander (lager) tarief. Het belastingtarief over je erfenis verschilt per situatie, maar is voor ‘algemeen nut beogende instellingen’ 11%.
De katholieke kerk en dus ook je parochie valt onder deze zogeheten artikel lid 24 successiewet instellingen.
Stel je naaste familieleden op de hoogte van het feit dat je een testament hebt laten opstellen. Ze hoeven de tekst niet te kennen, maar het is goed dat zij weten dat er zo’n document is. Legaten en erfstellingen helpen de parochie in haar werk. Als je dit hebt opgenomen, kun je dit de parochie eventueel laten weten. Kijk elke vijf jaar je testament door. Als je het nodig vindt zaken te wijzigen, laat dan een nieuw of aanvullend testament opstellen. Een testament waarin je goede doelen opneemt, bewijst zijn waarde. Je voorkomt dat er na je dood onduidelijkheid en zelfs ruzie ontstaat over de verdeling van de erfenis.

Legaat

In je testament kun je met een zogenoemd legaat zelf omschrijven wat je van jouw erfenis wenst na te laten aan een goed doel. Dit kan een geldbedrag zijn, maar ook een roerende of onroerende zaak, zoals een schilderij of een huis.
“Ik legateer (eventueel: vrij van rechten en kosten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de parochie……….te……….., een bedrag in contanten van € …… of een (on)roerende zaak, zijnde………”

Erfstelling

Je kunt naast familieleden ook andere personen of instellingen in jouw testament opnemen. Zo kan een goed doel tot (mede)-erfgenaam worden benoemd. Dit is een erfstelling. De erfgenamen krijgen een deel van hun erfenis als alle rechten aan anderen van de nalatenschap zijn afgetrokken. Omdat het onzeker is hoe groot je bezit is na je overlijden, is het mogelijk een bepaling in je testament te laten opnemen waarin staat dat het totaal van de legaten nooit meer mag zijn dan een bepaald percentage van de nalatenschap.
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….% de parochie…………te…………….”
Je kunt bij testament (notariële akte) je parochie tot erfgenaam benoemen dan wel na je overlijden een bepaald bedrag nalaten.

 

Andere financiën