Zesde zondag van Pasen

Zaterdag 4 mei 2024 om 17:00 uur
Eucharistieviering
Locatie: St. Catharinakerk