HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren

Dinsdag 6 februari 2024 om 12:15 uur
Eucharistieviering
Locatie: H. Antoniuskathedraal