H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

Donderdag 2 mei 2024 om 12:15 uur
Eucharistieviering
Locatie: H. Antoniuskathedraal