Startbijeenkomst Jong Bisdom Breda

4 oktober 2023

Met ongeveer veertig jongeren uit verschillende delen van het bisdom gaf pater Gilbert Razon SVD op zondag 1 oktober 2023 het startschot voor de maandelijkse samenkomst van Jong Bisdom Breda. In en om de heilige Antoniuskathedraal was gelegenheid voor ontmoeting, een goede maaltijd en het delen en vieren van het geloof. De samenkomst markeert een nieuw seizoen voor het jongerenpastoraat in het bisdom.

“Niemand is hier toevallig,” benadrukte pater Gilbert nadat iedereen met elkaar had kennisgemaakt. “Je bent hiernaar toegekomen met een reden. Misschien om nieuwe vrienden te maken, of te ontdekken wat God van je vraagt. God heeft je geroepen! Hij houdt van je en Hij heeft een missie voor jou persoonlijk.” Met een energiek programma van kennismaking, uitwisseling, lofprijzing en het samen vieren van de heilige mis werd de basis gelegd voor een nieuwe jonge gemeenschap rondom Jezus Christus.

Andere berichten