Geef voor de kerk van morgen

10 januari 2024

Op zondag 14 januari begint de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Onze parochie ook. Doe je dit jaar weer mee?

Om onze kerken en kapel te behouden, en meer nog, om de verbinding met de mensen in de stad te maken, hebben we geld nodig. We zijn een kleine geloofsgemeenschap. Het wordt ieder jaar moeilijker om genoeg geld in te zamelen. Iedere bijdrage is daarom heel welkom.

Mogen we je vragen om naar draagkracht bij te dragen? Je helpt dan om onze parochie levendig te houden en Jezus in ons mooie Breda te verkondigen. Achterin de kerk ligt een persoonlijke brief voor je klaar. In de bijgevoegde folder lees je waar we dit jaar geld voor nodig hebben en hoe je de parochiebijdrage over kunt maken.

Maak uw gift over op rekening NL23 INGB 000 1455 576 onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’.

Andere berichten