Frank Bosman over de missionaire parochie

10 november 2023

Op donderdag 9 november hield theoloog Frank Bosman in een volle ontmoetingsruimte een lezing over de missionaire parochie. Onder de titel ‘Missionaire Parochie: buzz word of realiteit?’ hield hij een constructief kritisch betoog over de beweging die ook in onze parochie gaande is.

Bosman gaf een prikkelende analyse van wat het voor een geloofsgemeenschap betekent om missionair te zijn. Dat moet verder gaan dan een welkomstgroep of andere muziek. Je missionair noemen en missionair zijn, zijn twee verschillende dingen. Hij pleitte ervoor om bij de noodzakelijke veranderingen oog te blijven houden voor de eigen identiteit en een juiste balans te zoeken tussen aandacht voor mensen die Jezus niet kennen en aandacht voor de eigen gemeenschap.

Andere berichten