Bidden voor de synode

22 september 2023

Op 4 oktober begint in Rome de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Paus Franciscus vraagt om in aanloop daarop mee te bidden voor het welslagen ervan. ‘Zonder gebed geen synode’, zegt de paus.

Er zijn verschillende gebedsintenties beschikbaar die kunnen helpen om voor de synode te bidden. Het secretariaat van de synode heeft diverse gebedsintenties gepubliceerd, vooral voor de voorbeden. De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft een gebedenbundel uitgegeven. De Nederlandse bisschoppen gaven al eerder een gebedskaart uit.

Andere berichten