Norbert Schnell

Pastoor Norbert Schnell leidt het pastoraal team, hij is tevens voorzitter van het parochiebestuur.

Hij is bereikbaar via email pastoor@parbc.nl