Louk Conrads

Bestuurslid

Louk is sinds 2016 lid van het parochiebestuur en zorgt onder andere voor de coördinatie van de jaarlijks terugkerende actie Kerkbalans. Verder is hij betrokken bij de ledenadministratie en ondersteunt de penningmeester bij het maken van de jaarrekening.