Carlin Gommers

Vertrouwenspersoon Parochie Breda-Centrum

Met ingang van 28 september 2023 heb ik de functie van vertrouwenspersoon in de Parochie Breda Centrum.
Graag stel ik me aan u voor.
Mijn naam is Carlin Gommers. Ik ben gehuwd en woonachtig in Bavel.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat en mediator in Breda. Ik houd me bezig met het personen- en familierecht, het erfrecht en met zaken die verband houden met verplichte zorg. Als advocaat en mediator ben ik eraan gewend om te gaan met geheimhouding en vertrouwelijkheid.
Als vertrouwenspersoon ben ik het aanspreekpunt voor medewerkers binnen de organisatie van de parochie – zowel onbezoldigde als  bezoldigde medewerkers – die een klacht hebben over ongewenst, onveilig en/of grensoverschrijdend gedrag. Meldingen hierover zal ik afhandelen met inachtneming van de Gedragscode Pastoraat, zoals deze voor de Nederlandse bisdommen is vastgesteld op 10 april 2018.
Ik ben bereikbaar via het volgende emailadres: vertrouwenspersoon@parbc.nl.