Cantores en gastkoren

15 juli 2023

Bij afwezigheid van een koor leidt een kleine groep cantores op zondag de liturgische volkszang. Zij doen dat per toerbeurt. In speciale situaties zijn gastkoren eveneens van harte welkom.

Andere kerkmuziek