Voor al mijn dierbaren

Dat zij rust mogen vinden in Gods Koninkrijk