person's hand holding book page

Leerlingen van Jezus

18 oktober 2023 om 10:00 uur

Zoals de leerlingen van Jezus toen, zo verzamelen wij ons nu rondom het Woord van Jezus. We luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft en spreken er met elkaar over. Iedereen is van harte welkom. Bijbelkennis is niet nodig. Er is altijd wat uitleg over de Bijbel. Belangrijker is echter het geloofsgesprek met elkaar.