Chrismamis in Oosterhout

27 maart 2024 om 19:00 uur

In de Goede week voor Pasen wordt op woensdag 27 maart 2024 de Chrismamis van het bisdom Breda gevierd. Vanaf 19.00 uur zijn gelovigen vanuit alle hoeken van het bisdom welkom in de basiliek Sint Jan de Doper in Oosterhout. Tijdens de eucharistieviering wijdt bisschop Liesen het chrisma en zegent hij de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving.

Het is ook gebruikelijk om namens de gemeenschap een gave mee te nemen. Deze komt dit keer ten goede aan de voedselbank in Oosterhout. Op Palmzondag (24 maart) collecteren we hiervoor. Het is ook mogelijk houdbare producten in te leveren achter in de kerk. De opbrengsten nemen we mee naar de chrismamis.