Allerzielen

2 november 2023 om 19:30 uur

Op donderdag 2 november vieren we Allerzielen met de H. Mis om 12.15 uur en 19.30 uur. De dag na Allerheiligen is het Allerzielen; op deze dag bidt de katholieke kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn.

In de Mis van 19.30 uur staan we in het bijzonder stil bij de overledenen van afgelopen jaar. De nabestaanden hebben een uitnodiging gehad om bij deze herdenking te zijn. ’s Avonds verzorgt de Schola Cathedralis Bredanae de gregoriaanse gezangen.