Allerheiligen

1 november 2023 om 10:30 uur

Op woensdag 1 november vieren we Allerheiligen met een H. Mis om 10.30 uur. Het middaggebed en de H. Mis van 12.00 uur komen daarmee te vervallen.

Allerheiligen is in Nederland geen nationale feestdag, maar wel een katholieke feestdag waarop alle bekende en onbekende heiligen worden herdacht en geëerd. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn, of ze nu heilig verklaard zijn of niet.