Actie Kerkbalans

14 januari 2024

In januari vindt de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Onze parochie ook. Doet u dit jaar weer mee?

Om onze kerken en kapel te behouden, en meer nog, om de verbinding met de mensen in de stad te maken, hebben we geld nodig. We zijn een kleine geloofsgemeenschap. Het wordt ieder jaar moeilijker om genoeg geld in te zamelen. Iedere bijdrage is daarom heel welkom.

Mogen we je vragen om naar draagkracht bij te dragen? Je helpt dan om onze parochie levendig te houden en Jezus in ons mooie Breda te verkondigen. Binnenkort ontvang je een brief en folder met meer informatie over Actie Kerkbalans.

Maak uw gift over op rekening NL23 INGB 000 1455 576 onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’.