Zevenentwintigste zondag door het jaar

Zaterdag 7 oktober 2023 om 17:00 uur
Eucharistieviering
Locatie: St. Catharinakerk