Zesde zondag door het jaar

Zaterdag 10 februari 2024 om 17:00 uur
Eucharistieviering
Locatie: St. Catharinakerk