Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Zaterdag 16 maart 2024 om 17:00 uur
Eucharistieviering
Locatie: St. Catharinakerk