Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Zondag 17 maart 2024 om 10:30 uur
Eucharistieviering
Locatie: H. Antoniuskathedraal