Vijfde zondag door het jaar

Zaterdag 3 februari 2024 om 17:00 uur
Eucharistieviering
Locatie: St. Catharinakerk