Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria

Vrijdag 8 december 2023 om 12:15 uur
Eucharistieviering
Locatie: H. Antoniuskathedraal